Gizlilik Politikası

Derpa Dergi Dağ Tur San ve Tic Ltd Şti ("Derpa” olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve

eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak

için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Derpa Gizlilik Politikası ("Politika"), üyelerimizin kişisel verilerinin

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve

kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. dergilerim.com çerez politikası

İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, Derpa tarafından işletilmekte olan dergilerim.com internet sitesi ile mobil

uygulamanın (hepsi birlikte "Platform" olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform

üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte "Veri Sahibi" olarak anılacaktır) tarafından Derpa ile

paylaşılan veya Derpa’nın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin

kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Derpa tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu

sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar

kapsamında "kişisel veri" ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

  • Kimlik Bilgisi
  • İletişim Bilgisi
  • Kullanıcı Bilgisi
  • Kullanıcı İşlem Bilgisi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi
  • Finansal Bilgi
  • Pazarlama Bilgisi
  • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7 maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde

anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek

ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Derpa, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna

ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden